Vlastnosti systému

equalizer-2297756_1280

Systém Evid-S je navržen tak, aby splňoval všechny standardy informační bezpečnosti a Zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti v oblasti informačních aktiv as nimi spojenou analýzou rizik a dokumentací. Jeho cílem je zautomatizování procesů nezbytných pro správné řízení bezpečnosti.

Mezi základní vlastnosti systému patří:

  • Verifikace a identifikace
  • Řízený přístup k informacím
  • Tisk formulářů a výstupů
  • Časový management a work flow procesy
  • Vzájemná provázanost informací napříč celým systémem
  • Integrace s LDAP, CMDB, Sevice Desk,