GDPR

legislation-3231548_1920

Rozšířenou funkčnosti systému je integrace GDPR do systému řízení kybernetické bezpečnosti. Osobní údaje, jako jedno z informačních aktiv je tak řízené jako informační aktivum vysoké nebo kritické důvěrnosti.

Samostatní část tvoří jednotlivé číselníky informací nevyhnutných pro evidenci náležitostí definovaných GDPR. Systém nabízí možnost generovat informace a evidenci automaticky. Hlavním cílem je mít všechny informace pohromadě a řídit je jako celek.

  • Záznamy o činnosti zpracování
  • Poučení
  • Smlouvy