Dokumentace kybernetické bezpečnosti

Business-Documentation-is-S

Nezbytným prvkem řízení kybernetické bezpečnosti je správná a aktuální bezpečnostní dokumentace, která obsahuje veškeré informace o zavedených procesech kybernetické bezpečnosti ve společnosti. Systém Evid-S využívá k řízení dokumentace oblasti systému jako např:

  • Evidence dokumentace informační bezpečnosti
  • Řízení přístupu k dokumentaci informační bezpečnosti
  • Role / Práva a odpovědnosti
  • Vazba na Prohlášení o aplikovatelnosti
  • Katalogy

V rozšířené verzi Evid-S je k dispozici i systém pro tvorbu dokumentu a dokumentace, kteří je postaven na objektové tvorbě dokumentace s přesným procesním řízením a detailní politikou přístupu.