Informační aktiva

assets

Cokoliv, co pro organizaci hodnotu. Je mnoho typů aktiv včetně a) informací; b) softwaru, jako je např. počítačový program; c) fyzických aktiv, jako je např. počítač; d) služeb; e) personálu a jeho kvalifikace, dovedností a zkušeností; f) nehmotných aktiv, jako jsou např. reputace a image. Organizace identifikuje informační aktiva, jejich vlastníkyumístění aktiv, parametry, konkretizuje i požadavky na jejich atributy, které je třeba zachovávat.

Hlavní prvky informačních aktiv v systému Evid-S jsou:

  • Primární aktiva
  • Vlastník aktiva
  • Hodnocení aktiva
  • Podpůrné aktiva