O systému

logo_big

Systém Evid-S je navržen tak, aby splňoval všechny standardy informační bezpečnosti a Zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti v oblasti informačních aktiv a s nimi spojenou analýzou rizik a dokumentací. Jeho cílem je zautomatizování procesů nezbytných pro správné řízení bezpečnosti.

Základní logika a principy jsou předdefinované, následně se systém v rámci implementace přizpůsobuje procesem a strukturám organizace. Systém jako celek když se aktivně využívá, tak obsahuje informace, které určitě nejsou určeny pro všechny, proto je velmi důležité již při implementaci zvážit jeho logické umístění např. v DMZ.